HYDRAULIK - Metoda elementów skończonych, MES, metody numeryczne

MES, program hydraulik, filtracja, hydrotechnika, mechanika płynów, metoda elementów skończonych

Metoda zastosowana w programie hydraulikHydraulik - Metoda Elementów skończonych mes hydrotechnikaMetoda elementów skończonych (MES) zaimplementowana w programie hydraulik to metoda numeryczna stosowana w hydrotechnice. Metody numeryczne a zarazem i metoda elementów skończonych to metody komputerowe, program hydraulik, metody niedokładne - interpolacja.

Część praktyczna pracy dyplomowej

Wyrażona kodem źródłowym

Program Hydraulik, będący częścią praktyczną pracy dyplomowej, został napisany w środowisku Microsoft Visual C++ 6.0 i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows (zarówno w wersji 98 jak i 2000/XP) na komputerach klasy IBM PC. Do rozwiązywania układów równań wykorzystana została biblioteka Intel Math Kernel Library™ w wersji 5.2.

Program doskonale nadający sie do zastosowań edukacyjnych umożliwia modelowanie dwóch najczęściej występujących w hydrotechnice zagadnień przepływu wód gruntowych: filtrację przez zaporę ziemną (z uwzględnieniem dodatkowych elementów, takich jak: rdzeń i drenaż skarpy odpowietrznej) – czyli wyznaczanie położenia krzywej depresji oraz siatki hydrodynamicznej, oHydraulikraz filtrację pod jazem – czyli wyznaczanie (tak jak dla zapory ziemnej) siatki hydrodynamicznej oraz parcia na płytę denną budowli. W obu przypadkach schemat może uwzględniać wpływ ścianek szczelnych – w przypadku jazu umieszczonych na obu krawędziach płyty fundamentowej, a w przypadku zapory – w jej osi. Obie badane budowle można posadowić na podłożu poziomo uwarstwionym – do czterech warstw w przypadku jazu, i do trzech warstw w przypadku zapory ziemnej. Dla każdej warstwy definiujemy niezależnie jej miąższość oraz współczynnik filtracji. Przyjęto założenie izotropowości wszystkich materiałów wchodzących w skład schematu, oraz uproszczono (w stosunku do rzeczywistości) schemat obliczeniowy na przykład celowo nie uwzględniając takich elementów każdej konstrukcji ziemnej, jak rów podskarpowy – ich obecność w dyskretyzowanym schemacie ma nikły wpływ na otrzymane wyniki. Ze względu na łatwość dyskretyzacji uproszczeniu uległa także pryzma drenażowa, która w rzeczywistości kształtem przypomina trapez. Jej rzeczywisty wygląd można znaleźć w literaturze.

Do góry
[ Strona główna ][ Od autora ][ MES ][ Hydraulik ][ Wnioski ][ Katalog stron ][ Kontakt ]

© 2004 Kuba Zarembski - Zarembski.com :: Valid XHTML 1.0 & CSS 2.0